home profiel Chinese geneeskunde behandelmethoden Kosten en vergoedingen praktische informatie foto's Links

Acupunctuur


Acupunctuur komt van de woorden acus(naald) en pungere(steken). Het is binnen de westerse wereld de meest bekende behandelmethode uit de Chinese geneeskunde. De oudste geschriften over deze techniek dateren van ongeveer 200 voor Christus. Op basis van gevoel en intuitie werden punten gevonden die bij prikkeling effect hebben op het functioneren van lichaam en geest. Dat acupunctuur werkt wordt door een steeds langer wordende lijst van wetenschappelijke studies aangetoond. Een algemeen aanvaarde verklaring voor de werking van acupunctuur is nog niet gevonden.


Hoe verloopt de behandeling?

Eerst wordt de klacht geinventariseerd, inclusief andere symptomen en klachten die u verder nog heeft. Ook het voelen van de pols en het bekijken van de tong kan interessante informatie opleveren. In deze verzameling aan gegevens probeer ik een patroon te herkennen, dit patroon wordt dan behandeld door middel van acupunctuur, vaak gecombineerd met voedingsadviezen en het voorschrijven van kruiden. De naalden blijven meestal 30 tot 60 minuten in het lichaam. Het inbrengen van de naald is niet pijnlijk. Het is wel de bedoeling dat u iets voelt als de naald het acupunctuurpunt raakt. Dit "iets" varieert van punt tot punt: heel vaak voelt u heel plaatselijk een licht stijf gevoel, soms voelt een punt dof, scherp of geeft het een gevoel van zwelling. Dit gevoel verdwijnt na enkele seconden. Door het plaatsen van naalden op bepaalde punten op het lichaam of oorschelp wordt het zelfregulerende en zelfherstellende vermogen van het lichaam geactiveerd.

Ik stel me zelf de eis dat er binnen 5 behandelingen iets in uw klachtenpatroon moet verbeteren. Zo niet dan wordt de behandeling gestopt. Meestal treedt verbetering onmiddelijk in, vooral bij pijnklachten is het effect bijna altijd direct merkbaar!


Ga terug
Design door Cindel Ribbens, 2009