home profiel Chinese geneeskunde behandelmethoden Kosten en vergoedingen praktische informatie foto's Links

Chinese Geneeskunde


De Chinese geneeskunde vindt zijn wortels enkele duizenden jaren geleden in het verre oosten. In de westerse wereld is vooral acupunctuur bekend geworden. Belangrijk om te weten is dat het plaatsen van naalden slechts deel uitmaakt van een breder scala aan behandelmogelijkheden die de Chinese geneeskunde biedt: Het voorschrijven van kruiden, het geven van voedings- en leefstijladviezen, bepaalde massagetechnieken en oefentherapie.


Hierboven de 'ba gua', letterlijk vertaald acht trigrammen: het symbool voor evenwicht met yin, yang en de vijf elementen.

Meer informatie over de "ba gua" vindt u bijvoorbeeld hier (engelstalig)

of hier (nederlandstalig)

Een belangrijk verschil met de Westerse reguliere geneeskunde is dat naast het materiele aspect ook het fenomeen "energie" een belangrijke rol speelt. Wat onder "energie" (of "qi") in dit verband precies verstaan moet worden is aan discussie onderhevig. De vraag "wat is qi" is gelijkwaardig aan de vraag "wat is leven". We weten waaruit een mens is opgebouwd, welke moleculen of atomen we nodig hebben om een mens te "bouwen", maar toch kunnen we geen mens "maken" of zelfs maar het kleinste levende wezen. Het verschil tussen een samengesteld pakket moleculen en atomen en een levend wezen is deze "qi" waar we het hier over hebben. Komt nog bij dat we verschillende soorten energie kunnen onderscheiden. Je zou "qi" kunnen vertalen als "beweging" of "mogelijkheid tot beweging".

BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN VAN ACUPUNCTUUR

(Volgens het Beroepsprofiel van de NVA)
Wij wijzen de lezer op het feit, dat acupunctuur voor alles een individuele aangelegenheid is en dat indicatielijsten in het algemeen te statisch zijn en nooit het volledige toepassingsgebied kunnen representeren. Daarom zal een opsomming van met acupunctuur te behandelen klachten en aandoeningen nooit volledig kunnen zijn. In onderstaand overzicht treft u dus behandelingsvoorbeelden aan. Hoofd- en aangezichtsklachten b.v. facialis parese, hoofdpijn, migraine Slijmvliesproblemen b.v. chronische verkoudheid, sinusitis Neusklachten b.v. rhinitis Oorklachten b.v. pijn, suizen, bep. vormen van doofheid, otitis externa, otitis media Oogklachten b.v. branderigheid, droogte, ontstekingen Mondklachten b.v. aften, tandvleesproblemen Keelklachten b.v. heesheid, brok in de keel Luchtwegproblemen b.v. cara, astma, bronchitis Maag/darmklachten b.v. zuurbranden, constipatie, diarree Gynaecologische problemen b.v. menstruatieklachten, overgangsklachten, bep. vormen infertiliteit Urogenitale klachten b.v. chronische blaasontsteking Gewrichtsklachten b.v. arthrosis bursitis Spierklachten b.v. epicondylitis, fibromyalgie Zenuwpijnen b.v. ischias, trigeminusneuralgie, postherpetische neuralgie Huidklachten b.v. eczeem, acne, herpes zoster Mentale/psychische klachten b.v. hyperventilatie, epilepsie, insomnia, nervositeit, angst, depressiviteit Allergieën b.v. hooikoorts Verslavingen b.v. roken, eten, drugs

Design door Cindel Ribbens, 2009